Chef Samhällsutvecklingsförvaltningen Rättviks kommun

Detta uppdrag är genomfört

Rättvik – livskvalitet in på knutarna! Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra innevånare och besökare, vilket bidrar till vår ökade inflyttning. Bidrar till trivseln gör också vårt rika kultur- och föreningsliv och vår unika natur. Bevarade traditioner, nytänkande och mod i samklang skapar en fantastisk livsmiljö.

Rättviks kommun ska vara en framtidskommun för boende och besökande kännetecknad av entreprenörsanda och småskalighet. Under devisen ”Där tradition möter framtid” vågar vi utmana och utveckla vår kommun, med avstamp i vår historia. Vi vill nu välkomna ännu en medarbetare in i dessa spännande processer!

Vill du vara med och möjliggöra för våra duktiga medarbetare att ge kommunens medborgare ännu bättre service och samtidigt bidra till att utveckla oss till en än mer attraktiv kommun att bo och arbeta i? Är du en strategisk, drivande och kommunikativ ledare med bred kompetens och en vilja att göra skillnad?

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av fem enheter som vardera leds av en enhetschef:  Mark och plan, Miljö och bygg, Näringsliv, Kultur, Ungdom och fritid -  som totalt sysselsätter ca 45 medarbetare. Vi söker nu en chef som ska leda förvaltningen!

 

Arbetsbeskrivning

Chefen för samhällsutvecklingsförvaltningen har det övergripande ansvaret för att leda och styra förvaltningens verksamhet, budget och personal. Du har förmåga att se till medborgarnas bästa och företräder kommunen på ett professionellt sätt för att förstärka den positiva bilden av Rättviks kommun.

Du är föredragande i utskott och i kommunstyrelsen i de frågor förvaltningen bereder. Verksamheten är bred och en del av uppdraget är att bibehålla och utveckla samarbetet inom förvaltningen och verka för en hållbar samhällsutveckling. Rollen innebär ett indirekt ledarskap vilket innebär att du tillsammans med dina enhetschefer uppnår de gemensamma målen. Genom ett strukturerat arbetssätt omsätter du visioner och långsiktiga mål till aktiviteter och mätbara resultat.

Kommunens arbete och förhållningssätt inom modellen Tillväxt&Tillsyn ska genomsyra arbetet inom förvaltningen. Du är en viktig del i den fortsatta kvalitets- och effektivitetsutvecklingen av förvaltningens serviceutbud och myndighetsutövning.

Förvaltningschefen är direkt underställd kommunchefen och är en del av kommunledningsgruppen som ansvarar för den samordnade styrningen inom kommunen.

Vem är du?

Du har en relevant akademisk utbildning. Stor vikt kommer läggas vid ditt ledarskap och dina personliga egenskaper varför vi ser att du har erfarenhet av arbete i ledande befattning med personal- och budgetansvar. Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation är meriterande.

För att lyckas i rollen har du god förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och goda relationer mellan politiker och tjänstemän. Du har ett genuint intresse för landsbygdsutveckling och samhällsfrågor. Du har förmåga att skapa engagemang som leder till handling hos din omgivning.

Körkort B* är en förutsättning då resor förekommer i tjänsten

Upplysningar om tjänsten

Tjänsten är tillsvidare och på heltid, tillträde enligt överenskommelse.

I denna rekrytering samarbetar vi med Hansson & Partners. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringsansvarig Anna Hansson, Hansson & Partners på 070-695 64 63 eller Hans-Olof Bogren, Hansson & Partners på 070-665 77 12.

Ansökan

Din ansökan vill vi ha senast den 30 augusti 2017.

Ansökan skickas till Anna Hansson på: anna@hnpar.com 

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se.