Om oss

 

 

Vi finns där människor möts

Hansson & Partners är lokalt förankrade och verkar i och för Dalarna. Vi vill att vår region ska utvecklas och blomstra och bidrar till det genom att behålla och utveckla personer i ledande befattningar, samtidigt som vi lockar ny kompetens till Dalarna.

Vi konsulter på Hansson & Partners är specialister när det gäller rekrytering av personer i ledande befattningar såväl inom den privata som den offentliga sektorn, samt inom ledar- och organisationsutveckling. Vi har en gedigen kompetens inom dessa områden samt egen erfarenhet av arbete i ledande befattning. Efter en rekrytering kan vi ge den tillträdande kandidaten stöd i sin nya roll och även erbjuda ledarskapsutveckling som en naturlig fortsättning på samarbetet. Det stora kontaktnätet av kandidater är en av våra mest värdefulla tillgångar och något som starkt bidrar till att vi lyckas hitta rätt kandidat i varje enskilt uppdrag.

 

Vision

Hansson & Partners förser Dalarna med de bästa cheferna.
 

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara ledande i Dalarna i rekrytering och utveckling av personer i kvalificerade befattningar.