Rekrytering

 

En personlig rekrytering

Hansson & Partners tar hand om såväl fullskaliga rekryteringar som delar i en rekryteringsprocess. Företag och organisationer som ska rekrytera styrelseledamöter, VD/motsvarande och ledningsgruppsmedlemmar inom både den offentliga och privata sektorn vänder sig med förtroende till oss då vi är specialister på chefsrekrytering och kombinerar lång erfarenhet med nytänkande. Vi värdesätter det personliga mötet i våra processer. Vi vill att våra kunder och kandidater ska uppleva att vi finns närvarande och engagerade både under och efter genomfört uppdrag.

Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering som metod för att säkerställa en icke-diskriminerande, objektiv process i alla delar av rekryteringen. Kompetensbaserad rekrytering innebär att våra konsulter är tränade, utbildade och genomför samtliga rekryteringar med samma metodik. Metoden kompetensbaserad rekrytering är vetenskapligt beprövad.

 

Kravprofil

En ny medarbetare till en nyckelroll på företaget är en investering på flera miljoner på några års sikt. Att det blir rätt medarbetare är därmed av största vikt. För att skapa en korrekt kravprofil för ert behov utgår vi ifrån de kompetenser och egenskaper som krävs för tjänsten. Kravprofilen blir ett viktigt underlag för hela rekryteringsprocessen – från urval till intervjuer, personbedömningar samt referenstagning – och ger oss också de bästa förutsättningarna att attrahera rätt kandidat.

 

Att välja kandidat

Efter ett noggrant urvalsarbete sker utvärdering av slutkandidaterna utifrån kompetens, drivkraft, förmåga och personlighet. Vi genomför ett flertal djupintervjuer och arbetspsykologiska tester, kontaktar referenser och gör bakgrundskontroller. Ett gediget kontrollprogram ger oss till slut de kandidater som är mest lämpade och tillsammans med dig som kund gör vi en utvärdering om vem som blir det slutliga valet.

 

Kvalitetssäkring och uppföljning

Hansson & Partners står för en kvalitetssäkrad process och goda resultat när det gäller att hitta nyckelpersoner till ett företag. Vi är alltid två konsulter delaktiga under hela rekryteringsprocessen för att säkerställa hög kvalitet samt minskad sårbarhet. Som ett led i vårt kvalitetsarbete följer vi upp varje avslutat uppdrag vid flera tillfällen under det första anställningsåret. Tillsammans med såväl kund som kandidat utvärderar vi hur processen fungerat och hur kandidaten kommit in i såväl arbetsuppgifter som i gruppen den tillhör.