facebook tracking
Förvaltare Älvdalen och Särna/Idre Besparingsskogar

Förvaltare Älvdalen och Särna/Idre Besparingsskogar

Älvdalen och Särna- Idre Besparingsskogar är två juridiska personer med gemensam förvaltning. Verksamheterna omfattar skogsbruk, elförsäljning från kraftverk, kapitalförvaltning samt delägarskap i olika företag. Den brukade skogsarealen i uppgår till cirka 95 000 hektar produktiv skogsmark. Besparingsskogarna lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Grunden för verksamhetens förvaltning finns i Reglementet.


Vi söker nu

FÖRVALTARE


Då vår nuvarande förvaltare går i pension söker vi hans efterträdare. Du är chef över våra 18 medarbetare på kontoren i Älvdalen och Särna. Därutöver har vi säsongsanställda inom skogsorganisationen samt ett större antal entreprenörer. Du rapporterar direkt till två styrelser, en i Älvdalen och en i Särna/Idre. Besparingsskogarnas överskott fördelas av nämnden i form av bidrag till delägarna och övrigt i kommunen.


Arbetsuppgifter

Som förvaltare leder du arbetet inom skogsförvaltning, kapitalförvaltning och vattenkraft. Du är även drivande i frågor rörande projekt som är utvecklande för våra delägare och vår bygd. Vi ansvarar även för underhållet av cirka 200 mil väg inom kommunen. 

Vi ser att du förvaltar Besparingsskogens tillgångar genom att driva utveckling och effektivisering till en långsiktig god och jämn ekonomisk avkastning samtidigt som målen för naturvård och social hänsyn uppnås.

Tjänsten ger stora möjligheter att påverka och utveckla Besparingsskogarnas verksamheter samt även servicen gentemot delägare och bygd.

Följande utmaningar ser vi inom verksamheterna;

Skog: Möta tuffare miljökrav med krav på utveckling av kvalitet och en effektiv skogsskötsel. Utveckla skogen med hjälp av ny teknik och möta miljökraven med ett starkt förändringsarbete.

Kraftproduktion: Säkerställa genomförande av beslutade investeringar samt dialog med myndigheter, partners och miljöintressenter. Bedriva en effektiv organisation och krav på lönsamhet. Sluta elhandelsavtal och därigenom säkerställa priser över längre tid av vår produktion.

Kapitalet: Samarbeta med portföljförvaltare och optimera investeringarna. 

 

Kvalifikationer

Du ska ha erfarenhet från skogsbranschen, vara utbildad jägmästare, skogsvetare eller skogsmästare. Utbildning och erfarenhet inom ekonomi, ledarskap och organisation är meriterande.

Vi förutsätter att du är en dokumenterat god ledare som kommer driva vårt förändringsarbete och utveckla medarbetarna samt organisationen på ett ändamålsenligt sätt. Du blir en kulturbärare för vår organisation.


Din ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Hansson & Partners. 

Din ansökan skickar du via hemsidan www.hanssonpartners.com senast den 23 januari 2019. 

Frågor angående tjänsten ställs till: 

Hans-Olof Bogren, rekryteringskonsult Hansson & Partners, hans-olof@hnpar.com eller 070-665 77 12. 

Alternativt till representanter inom organisationen:

Ulf Andersson, nuvarande befattningshavare 
0251-59 74 70

Karl Erik Hagström, ordförande i Älvdalens Besparingsskog 
070- 394 63 55

Benny Nilsson, ordförande i Särna- Idre Besparingsskog  
073-087 02 42

Läs mer om oss på www.besparingsskogen.se

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Några av våra samarbetspartners

 

logotyperNY.jpg

 


 

 

 

Jobbar du redan på Hansson & Partners?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@hnpar.com
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor