facebook tracking

Ekonomichef till Mockfjärds Fönster AB

Scroll to content

Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare. Vi har framgångsrikt bytt fönster för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar sedan 1997. Mockfjärds tar helhetsansvar och genomför fönsterbytet enkelt, tryggt och snyggt med kvalitetssäkrade fönster och montage.

Mockfjärds omsätter idag ca 650 miljoner och ingår i koncernen Dovista Sverige där också Svenska Fönster och Snidex ingår. 

 

Vi söker nu

 

EKONOMICHEF

Till Mockfjärds Fönster

 

 

Vi söker dig som är kunnig inom business controlling, drivande, utvecklingsorienterad och med goda ledaregenskaper. Välkommen till ett tillväxtbolag där vi erbjuder en dynamisk arbetsplats i ständig utveckling!

 

Mockfjärds är inne i en utvecklingsfas där tre juridiska enheter har blivit en genom fusion. Samtidigt pågår implementeringen av nytt affärssystem. Det är högt fokus på att utveckla automatiserade och effektiva processer, rutiner och arbetssätt i samband med dessa förändringar.

Ekonomifunktionen ska svara för ett proaktivt affärsstöd för övriga organisationen. Därför ansvarar Ekonomichefen för att förse VD, ledningsgrupp och övriga chefer med nyckeltal och ekonomiska analyser som bidrar till att hela företaget kan nå sina affärsmål. I huvudansvaret ingår att planera verksamheten på ett sådant sätt att uppsatta marknadsmål, kvalitetsmål och andra mål för företaget infrias inom ramen för utarbetad budget och i enlighet med företagets affärsidé och fastställda policys.

Ekonomifunktionen är också en del av Dovista Sveriges ekonomifunktion och därför har ekonomichefen ett ansvar att samverka och ta ansvar inom ramen för detta.

 

Om tjänsten

Tjänsten har tre huvudfokus; business controlling, ledarskap samt ständiga förbättringar (Lean). Rollen som ekonomichef hos oss innebär att arbeta proaktivt, nära verksamheten för att säkerställa affärsnytta och nå resultat. Du sitter i ledningsgruppen och förväntas ta ett stort ansvar för företagets fortsatta tillväxt. Du har stort intresse för affären.

Du ansvarar för företagets nyckeltal och uppföljning av dessa, upprättande av budget, prognoser, bokslut och årsredovisning samt rapportering och avstämningar internt och externt.

Du har personalansvar för åtta medarbetare plus en konsult. Inom din avdelning finns ekonomer, ekonomiassistenter, löneadministratör och systemutvecklare. Din uppgift är att skapa förutsättningar för dessa att lyckas i sin uppgift samt vara ett gott föredöme för dem.

Digitalisering inom ekonomiområdet ligger för dörren och här förväntas du ta ett ansvar för att upprätta rutiner och processer för att effektivisera och automatisera ekonomiområdet. Detta möjliggörs genom det nya affärssystemet.

Ekonomichefen är direkt underställd VD och rapporterar till denne. Funktionellt rapporterar du också till CFO för Dovista Sverige. Tjänsten är på heltid, tillsvidare och tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse. Placeringsort är Borlänge.

 

Om dig

Du har en akademisk utbildning inom ekonomi och goda kunskaper i business controlling. Du har erfarenhet av att analysera och följa upp resultat, bevaka lönsamheten samt se till företagets inre effektivitet.

Det är en fördel om du har arbetat inom en säljorganisation. Vår verksamhet har konsumenten som huvudkund och har du erfarenhet av sådan verksamhet är det ännu bättre.

Vi söker en ekonomichef med goda ledaregenskaper, såsom intresse för människor och dess utveckling, kommunikationsförmåga samt coachande förhållningssätt.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser. Framgångsrika beteenden i denna tjänst tror vi är analytisk förmåga, att se komplexa samband och dra korrekta slutsatser. Det är viktigt att du fattar välgrundade, affärsmässiga beslut. Du arbetar med hög ambition för att nå dina mål, är uthållig och samvetsgrann i ditt yrkesutförande. Du besitter modet att våra utmana, även utanför ditt egna kompetensområde och du har lätt för att uttrycka dig och tar egna initiativ.

 

Så här rekryterar vi

I våra rekryteringar samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan www.hanssonpartners.com senast den 12 maj.

Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra personlighetstest och begåvningstest samt djupintervjuer kring de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.

Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om något är oklart för dig.

För att läsa mer om Mockfjärds Fönster besök gärna deras hemsida: https://mockfjards.se/

 

Upplysningar

Anna Hansson, rekryteringskonsult Hansson & Partners, 070-695 64 63 eller anna@hnpar.com 

Martin Ogemar, rekryteringskonsult Hansson & Partners, 072-237 21 30 eller martin@hnpar.co

Sök tjänsten här
Usually responds within 2 hours

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Borlänge


Borlänge Directions

Några av våra samarbetspartners

 

logotyperNY.jpg

 


 

 

 

Already working at Hansson & Partners?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@hnpar.com
  • Anna Hansson
  • Hans-Olof Bogren
  • Madelene Morell
  • Martin Ogemar
  • Mats Hjerpe
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor