Ledar- och organisationsutveckling

Morgondagens ledare

Hur ett företag eller en organisation mår, fungerar och når resultat är starkt förknippat med ledarskapet. Hansson & Partners erbjuder såväl mentorskap och individuell coachning som ledningsgrupps- och organisationsutveckling. Dalarna befinner sig i stort behov av generationsväxling och kompetensen behöver tillföras länets arbetsplatser. I den tuffa konkurrensen om kompetens kan företag och organisationer göra den bästa investeringen i att behålla och utveckla sina befintliga medarbetare till att bli en del av och på sikt ta över ledarskapet i organisationen.

 


Ledarskap- och organisationsutveckling

Utveckling kan ske på individ-, grupp- och organisatorisk nivå.

Ledarskapet börjar hos individen. Att ha insikt och förståelse för sina styrkor, brister och utvecklingsbara sidor samt att faktiskt handla inom de områden en förändring bör ske är en stark förutsättning för ett gott ledarskap.

Ledarskaps- och organisationsutveckling vilar på såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet och anpassas till organisationens verksamhet och krav. Ledarskaps- och organisationsutveckling präglas av en positiv människosyn och syftar till att skapa ett varaktigt stärkt ledarskap som gör skillnad i verksamheten!

 

Tillbaka till hemsida
Teamtailor

Career site by Teamtailor