facebook tracking

Strategisk HR

Efter en period av systematisk effektivisering inom företag och organisationer har resultatet blivit slimmade HR-funktioner men likväl lika många eller t o m fler komplexa och tidskrävande uppdrag. Den stora generationsväxlingen är ett av områdena som kräver mycket resurser internt och ett stort fokus. HR-frågorna tenderar att svälla inom den konsultativa och administrativa delen bl a som en följd av åtstramningar som inte sällan leder till att medarbetare mår sämre, blir sjuka och konflikterna ökar. Liten del av resurserna kan då läggas på de rent strategiska frågorna. Det kan handla om att ta fram ett ledarutvecklingsprogram, en kompetensförsörjningsplan, att genomföra attitydundersökningar för att veta vart eventuella åtgärder bör sättas in för att vara eller förbli en attraktiv arbetsplats, som kommer vara än viktigare när konkurrensen om kompetensen ökar.

 

En HR-avdelning har som främsta uppgift att stödja och skapa förutsättningar för att nå företagets/organisationens vision och mål. Allt fler arbetsgivare börjar förstå vikten av att uppfattas som en attraktiv arbetsplats och i synnerhet kunskapsintensiva verksamheter som är helt och hållet beroende av sin personal som sin största tillgång. HR-avdelningen ska vara ett stöd till ledning och chefer för att ge dem verktygen och förutsättningarna för att nå dit man vill. På arbetsplatser där det systematiska och erfarna HR-stödet saknas kan Hansson & Partners utgöra ett komplement under en avgränsad period eller för ett avgränsat projekt. Vi kan bistå inom HR-områdets alla delar, och vår expertis finns inom området arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

Tillbaka till hemsida
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor