Strategisk HR

Syftet med HR är att skapa sunda och långsiktiga förutsättningar för att nå företagets eller organisationens Vision och Mål. HR-insatser från Hansson & Partners kan vara i form av interimsuppdrag i organisationer som ännu inte byggt upp egen HR-avdelning alternativt som punktinsats vid projekt eller förändringsarbete med behov av extern kompetens och ett nytt synsätt, både vid utveckling/tillväxt och omstrukturering.

 

Utifrån varje organisations unika förutsättningar och behov arbetar vi med alla typer av medarbetar- och organisationsfrågor på både strategisk och operativ nivå. Allt för att säkerställa företagets fortsatta utveckling och attraktionskraft gentemot både nuvarande och framtida medarbetare.

 

Exempel på uppdrag (referenser lämnas vid efterfrågan):

-Implementera Personalhandbok och Arbetsmiljöhandbok – policys, processer och rutiner/blanketter

-Organisationsutredning – undersöka organisationens förutsättningar inför större förändringsarbete

-Arbetsmiljökartläggning - klargöra organisationens situation inom fysisk/psykosocial arbetsmiljö, t ex inför ett större förändringsarbete

-Rehabiliterings- och omplaceringsutredning

-Projektledning Medarbetarundersökning – både årlig och veckovis

-Arbetsrättslig utredning inkluderat individuella överenskommelser med medarbetare

-Teckna VD-avtal och arbetsmiljödelegering i flera led

-Genomföra Lönekartläggning med förslag på åtgärder

-HR-stöd vid nedläggning eller flytt av legal enhet

-Extern onboarding för att säkerställa framgångsrik introduktion efter genomförd rekrytering (intern eller extern)

-Stöd vid fackliga förhandlingar

Tillbaka till hemsida
Teamtailor

Career site by Teamtailor