Hansson & Partners logotype

Flytta till Dalarna och söker en chefsroll? Kontakta oss!

Already working at Hansson & Partners?

Let’s recruit together and find your next colleague.

@hnpar.com