Mats Hjerpe

Mats Hjerpe

Owner

Strategisk HR

Med bas i Mora har jag arbetat 20 år som personalchef med strategiskt och operativt HR i internationell tillverkningsindustri. 

Jag erbjuder konkret stöd i HR-frågor till företag och organisationer och säkerställer att HR-arbetet aktivt bidrar till att affärsmål på kort och lång sikt uppnås. Utifrån varje organisations unika förutsättningar, vision och värderingar utvecklas strategier, policies och praktiska verktyg inom personalområdet. Med tydlighet och acceptans skapas förutsättningar för ledningens och medarbetarnas gemensamma utveckling.

Förutom att bygga HR-struktur i organisationer agerar jag tryggt inom svensk och europeisk arbetsrätt och i fackliga förhandlingar. Projektleder gärna förändringsarbete och omorganisationer, omställning, medarbetarundersökningar och leder workshops och utbildningar inom HR-området.

Som konsult ser jag fram emot att diskutera hur vi tillsammans stärker HR-arbetet inom din organisation, kontinuerligt eller som punktinsats.
Jag har en HR-examen från Göteborgs universitet och är certifierad användare av bedömningsinstrument Thomas PPA och GIA. 

mats@hnpar.com

+4670 398 22 32

Already working at Hansson & Partners?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@hnpar.com
  • Anna Hansson
  • Hans-Olof Bogren
  • Martin Ogemar
  • Mats Hjerpe
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor